Начало

Search our Site

123

 

Покана за Общо събрание на 15.06.2024 г.

Управителният съвет на НКНЛТ свиква редовно Общо събрание на 15.06.2024 г. от 12:00 часа в гр. Пазарджик, област Пазарджик, ресторант „Фазанарията“, което ще се проведе при следния дневен ред:

1. Проверка на кворума и внасяне на членския внос.

2.Приемане на нови членове.

3.Разни.

4.Клубна екстериорна изложба.

Цел на развъждане

Развъждането на германския териер е хоби, за което някой си позволява повече разходи от друг. Винаги обаче любовта към животните е основната предпоставка за това. Развъждането не означава размножаване и печалба, а подобряване и облагородяване. Който се занимава с развъждане, трябва непрекъснато да инвестира, да рискува и да селектира. При това той носи отговорност както за расовия стандарт, така и пред своята сьвест, а и трябва да спазва съответните разпоредби на клубния устав, на надзорния правилник и на правилштка за развъждане. Целта на развъждането е създаването на ловен териер без наследствени болести, отговарящ на природата ат, който да бие на очи при ловджийски проверки и ревюта и да може да докаже качествата си най-вече в ловната практика.

Прочети повече 

expectbelow expectbelow

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НЕМСКИ ЛОВЕН ТЕРИЕР

 
 
В интервал от 21.03.2020 г. до 18.04.2020 г. - Изпит на вродени качества
04.04.2020 г. - Кървава диря
11.04.2020 г. - Клубна екстериорна изложба + БРФК изложба
09.05.2020 г. - Влачена диря + апорт от дълбока вода + бързина на лисица
30.05.2020 г. - Изпитание на дива свиня 
20.06.2020 г. - Извличане на лисица + 2 тура бързина на лисица
01.08.2020 г. - Разширена бързина
29.08.2020 г. - Специализиран изпит за работа под земя
12.12.2020 г. - Разширена бързина - J/2 мин. / L/2 пъти 

2019 new

Контакти

favicon homeTab34107 с. Брестник

favicon homeTab3ул. Димитър Благоев 17

Председател: Георги Тошев

smartphone call +359 885 196 658

mail2 tatunc@abv.bg