Цел на развъждане

Search our Site

Покана за Общо събрание на 15.06.2024 г.

Управителният съвет на НКНЛТ свиква редовно Общо събрание на 15.06.2024 г. от 12:00 часа в гр. Пазарджик, област Пазарджик, ресторант „Фазанарията“, което ще се проведе при следния дневен ред:

1. Проверка на кворума и внасяне на членския внос.

2.Приемане на нови членове.

3.Разни.

4.Клубна екстериорна изложба.

 

Развъждането на германския териер е хоби, за което някой си позволява повече разходи от друг.

Винаги обаче любовта към животните е основната предпоставка за това.

Развъждането не означава размножаване и печалба, а подобряване и облагородяване.

Който се занимава с развъждане, трябва непрекъснато да инвестира, да рискува и да селектира.

При това той носи отговорност както за расовия стандарт, така и пред своята сьвест, а и трябва да спазва съответните разпоредби на клубния устав, на надзорния правилник и на правилштка за развъждане.

Целта на развъждането е създаването на ловен териер без наследствени болести, отговарящ на природата ат, който да бие на очи при ловджийски проверки и ревюта и да може да докаже качествата си най-вече в ловната практика.

Домашното куче и кучето-придружител също показват привързаност към човека и не всяват страх.

“При развъждането най-доброто е точно наи-правилното и най- достатъчното!” - тази стара и изпитана максима е ключът към успешното развъждане.

Занимаващите се с развъждане трябва да са наясно с целта, която са си поставили, която не трябва просто да приключва с единствената дума “суперкуче”. Няма обаче и никакъв смисъл, ако бъдещия  план за развъждане включва 30 иди повече качества, понеже поради техния голям брой той никога няма да може да ги овладее, зашото генетичните взаимовръзки и комбинации прекадено ще се усложнят.

Всеки, който се занимава с развъждане, следва да се концентрира върху следните качества:

Твърдост, нос - усещане на следата, радост от водата, поддаване на  дресура,  да отговаря на природата си (да не се страхува от стрелба, да е спокоен на място, да не хапе), ръст, цвят, окосмяване (гладко или грапаво), тип (форма на главата, набито, леко телосложение), зъби, без наследствени болести.

Подробностите са уточнени от Правилника за развъждане на Германският клуб на ловния териер, който може да бъде взет от службите на областните групи.

Понятия от ловната кинелогия: рязкост, храброст, твърдост, поддаване на водене и природа

Твърдостта се определя като степен на освобождаване на агресивното поведение. Ловни кучета, които показват висока агресивност спрямо хищния дивеч, но също и спрямо коппия дивеч (и най-вече към дивите свине), са агресивни към плячката. Тогава говорим за рязкост към хищния дивеч или рязкост към дивеча.

Тази рязкост обаче няма нищо общо с хапливостта или с повишената готовност към агресивност срещу себеподобни или хора.

Природата на тази рязкост се основава на това, че цялата енергия на кучето се концентрира върху преследването на дивеча и при настигането на плячката преминава в здраво сграбчване (хващане), а в дадени случаи и в решително задушаване.

Куче, което във всяка ситуация, въпреки непредвиденото влияние на силни дразнители, остане на място, може да бъде определено като смело.

То притежава добра нервна система и рядко ще реагира с уплах. Някои кучета пък са смели в определени граници, така например в двора или вкъщи, на каишката или в пряка близост до господаря си.

В други ситуации те обаче може да избягат или да реагират страхливо.

Явно изразената смелост, сьщо както и явно изразената твърдост, си има своите граници, иначе би било застрашено запазването иа индивида и на вида.

Като твърдо се определя куче, което е много нечувствително кьм физически или натоварващи психически дразнения.

Определени раси ловни кучета, и сред тях в частност ловният териер, са известни с явно изразената си твърдост. Тази нечувствителност е незаменима точно при земен лов и при лов на диви свине.

Поддава се на водене куче, което с готовност се подчинява на господаря си и във висша степен е предразположено към подобно поведение, позволяващо ефективно и безпроблемно да живее заедно с господаря си, но сьщо така и заедно с други кучета.                                                     ,

Всяко живо същество като цяло си има своята околна среда, изградена върху взаимодействието на дразнения, влияния на околната среда и активност.

Тези влияния са неделимо свързани помежду си.

Кучета, реагиращи на възникващите в тяхната околна среда дразнения така, че възбудата и задръжката да протичат в нормални коловози, могат да бъдат определени като отговарящи на природата си.

Така че да отговарят на природата си е общо понятие, с което се обозначава общото физическо и психическо състояние, което като един вид равновесие в рамкике на създаващите възбуда или задръжки влияния на околната среда винаги незабавно се възстановява.

Контакти

favicon homeTab34107 с. Брестник

favicon homeTab3ул. Димитър Благоев 17

Председател: Георги Тошев

smartphone call +359 885 196 658

mail2 tatunc@abv.bg