Новини

Search our Site

 
 
07.04.2019 г. - Изпит на вродени качества
20.04.2019 г. - Изпит на дива свиня
04.05.2019 г. - Бързина на лисица + извличане на лисица
25.05.2019 г. - Изпит на кървава диря
08.06.2019 г. - Бързина на лисица + извличане на лисица
29.06.2019 г. - Влачена диря на дива патица + апорт от дълбака вода на дива патица
13.07.2019 г. - Оставане на място + извличане на мъртъв дивеч + бързина на лисица
03.08.2019 г. - Бързина на лисица + язовец
31.08.2019 г. - Бързина на лисица + язовец
14.09.2019 г. - Специализиран изпит за работа под земя
15.09.2019 г. - Специализиран изпит на дива свиня + оставане на място
02.11.2019 г. - Изпит на вродени качества
06.04.2019 г. - Клубна екстериорна изложба