Новини

Search our Site

Покана за Общо събрание на 15.06.2024 г.

Управителният съвет на НКНЛТ свиква редовно Общо събрание на 15.06.2024 г. от 12:00 часа в гр. Пазарджик, област Пазарджик, ресторант „Фазанарията“, което ще се проведе при следния дневен ред:

1. Проверка на кворума и внасяне на членския внос.

2.Приемане на нови членове.

3.Разни.

4.Клубна екстериорна изложба.

На 07.04.2019 г.се проведе изпит за вродени качества (ИВК) в село Болярино,област Пловдив.

В изпита взеха участие 5 кучета от които 3 преминаха изпита положително. 

 

Проведе се клубна екстериорна изложба на НКНЛТ на 18.05.2019 г. от 9:00 часа в град Асеновград стрелбищен комплекс "Четиридесетте извора",  намиращ се на главен път Асеновград-Кърджали.

В ринга на породата НКНЛТ бяха националните съдии Георги Тошев и Георги Георгиев.

 

 

 
 
07.04.2019 г. - Изпит на вродени качества
20.04.2019 г. - Изпит на дива свиня
04.05.2019 г. - Бързина на лисица + извличане на лисица
25.05.2019 г. - Изпит на кървава диря
08.06.2019 г. - Бързина на лисица + извличане на лисица
29.06.2019 г. - Влачена диря на дива патица + апорт от дълбака вода на дива патица
13.07.2019 г. - Оставане на място + извличане на мъртъв дивеч + бързина на лисица
03.08.2019 г. - Бързина на лисица + язовец
31.08.2019 г. - Бързина на лисица + язовец
14.09.2019 г. - Специализиран изпит за работа под земя
15.09.2019 г. - Специализиран изпит на дива свиня + оставане на място
02.11.2019 г. - Изпит на вродени качества
06.04.2019 г. - Клубна екстериорна изложба

 

Контакти

favicon homeTab34107 с. Брестник

favicon homeTab3ул. Димитър Благоев 17

Председател: Георги Тошев

smartphone call +359 885 196 658

mail2 tatunc@abv.bg