Search our Site

123

 

Покана за Общо събрание на 15.06.2024 г.

Управителният съвет на НКНЛТ свиква редовно Общо събрание на 15.06.2024 г. от 12:00 часа в гр. Пазарджик, област Пазарджик, ресторант „Фазанарията“, което ще се проведе при следния дневен ред:

1. Проверка на кворума и внасяне на членския внос.

2.Приемане на нови членове.

3.Разни.

4.Клубна екстериорна изложба.

Цел на развъждане

Развъждането на германския териер е хоби, за което някой си позволява повече разходи от друг. Винаги обаче любовта към животните е основната предпоставка за това. Развъждането не означава размножаване и печалба, а подобряване и облагородяване. Който се занимава с развъждане, трябва непрекъснато да инвестира, да рискува и да селектира. При това той носи отговорност както за расовия стандарт, така и пред своята сьвест, а и трябва да спазва съответните разпоредби на клубния устав, на надзорния правилник и на правилштка за развъждане. Целта на развъждането е създаването на ловен териер без наследствени болести, отговарящ на природата ат, който да бие на очи при ловджийски проверки и ревюта и да може да докаже качествата си най-вече в ловната практика.

Прочети повече 

expectbelow expectbelow

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НЕМСКИ ЛОВЕН ТЕРИЕР

 
 
В интервал от 21.03.2020 г. до 18.04.2020 г. - Изпит на вродени качества
04.04.2020 г. - Кървава диря
11.04.2020 г. - Клубна екстериорна изложба + БРФК изложба
09.05.2020 г. - Влачена диря + апорт от дълбока вода + бързина на лисица
30.05.2020 г. - Изпитание на дива свиня 
20.06.2020 г. - Извличане на лисица + 2 тура бързина на лисица
01.08.2020 г. - Разширена бързина
29.08.2020 г. - Специализиран изпит за работа под земя
12.12.2020 г. - Разширена бързина - J/2 мин. / L/2 пъти 

2019 new

Моля въведете е-мейл адреса на Вашият профил. На него ще Ви изпратим код за смяна на паролата. След като получите кодът за смяна на паролата, ще можете да изберете нова парола за Вашия профил.

Контакти

favicon homeTab34107 с. Брестник

favicon homeTab3ул. Димитър Благоев 17

Председател: Георги Тошев

smartphone call +359 885 196 658

mail2 tatunc@abv.bg