Новини

Search our Site

На 30.11.2019 г. НКНЛТ ще проведе извънредно общо събрание. 

   Дневният ред на общото събрание е следния:

1.Промяна на устава.

2.Запознаване с промени в правилниците за провеждане на ИВК и специализирани изпитания.

3.Приемане на нови членове.

4.Приемане на спортен календар.

5.Разни

За повече информация:+359 885 196 658