Новини

Search our Site

Уважаеми колеги,

съобщаваме на всички заинтересовани относно провеждането на ИВК за млади кучета,както и идните изпитания,че на основание на решението на Народното Събрание на Републи България от 13.03.2020 година за обявяване на извънредно положение върху цялата територия на Република България до 13.04.2020г. включително СЕ ОТЛАГАТ ИВК за млади кучета,както и идните изпитания до изтичане на срока на извънредно положение.