Новини

Search our Site

На 04.07.2020 година НКНЛТ организира ОБЩО СЪБРАНИЕ.

Общото събрание ще се проведе близо до гр. Враца в непосредствена близост до манастир св. Иван Пусти.
Начало 10:00 часа.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на отговорника по развъдна дейност.
2. Отчет на на отговорника по спорта.
3. Разглеждане на спортния календарния план 2020 година.
4. Разни