Развъдна дейност

Search our Site

  "FALK OT SVILE""AHINORA UNDERGROUND POWER"

Снимка на скачката

 

На 13.06.2019 г. се направи връзка между по-горе описаните кучета.

Желаем успех на собствениците.