Новини

Search our Site

НКНЛТ за 2021 година

  • 05.06.2021г.-Разширено изпитание под земя.
  • 19.06.2021г.-Изпитание на Дива Свиня.
  • 11.07.2021г. –Апорт на зеленоглава патица от дълбока вода.
  • 31.07.2021г. – Специализиран изпит под земя (оставане на място + извличане на мъртъв дивеч + язовец + лисица).
  • 21.08.2021г.- Разширено изпитание под земя
  • 04.09.2021г. – Разширено изпитание под земя

                                                      (КОМПЛЕКСЕН ПОБЕДИТЕЛ)

05.09.2021г. – Дива свиня 

  • 23.10.2021г. – Изпит вродени качества (поле + под земя) –Враца
  • Екстериорна изложба с БНФК след обявяването на календара им.

Контакти

favicon homeTab34107 с. Брестник

favicon homeTab3ул. Димитър Благоев 17

Председател: Георги Тошев

smartphone call +359 885 196 658

mail2 tatunc@abv.bg