Общо събрание-членове

Search our Site

Покана за Общо събрание на 15.06.2024 г.

Управителният съвет на НКНЛТ свиква редовно Общо събрание на 15.06.2024 г. от 12:00 часа в гр. Пазарджик, област Пазарджик, ресторант „Фазанарията“, което ще се проведе при следния дневен ред:

1. Проверка на кворума и внасяне на членския внос.

2.Приемане на нови членове.

3.Разни.

4.Клубна екстериорна изложба.

 

Тодор Кръстев Даниел Илиян Димитров
Венелин Киров Георги Тошев Йоан Йорданов
Васил Цветилов Иван Иванов Димитров Георги Билярски
Даниел Данаилов Виктор Алексиев Радко Радев
Иван Иванов Росен Иванов Тихомир Митев
Данчо Колев Петър Стоилов Атанас Караджов
Росен Караджов Валентин Филипов Александър Радивчев (военен членски внос)
Георги Стоянов Георгиев Кольо Ангелов Христина Иванова
 Георги Тосев Стефан Гелимачев Огнян Мирчев

 

Контакти

favicon homeTab34107 с. Брестник

favicon homeTab3ул. Димитър Благоев 17

Председател: Георги Тошев

smartphone call +359 885 196 658

mail2 tatunc@abv.bg